Adres

ul. Ostrobramska 34
04-193 Warszawa

tel: 22 509 66 62

Współrzędne geograficzne
Długość geograficzna 52.23269011654243
Szerokość geograficzna 21.119750368839277

Ubezpieczenia 
poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Z-ca Kierownika Salonu
 – Piotr Warmuziński
Telefon: 783 620 075, 22 509 66 22
e-mail:
piotr.warmuzinski@nivette.plSAMOCHODY UŻYWANE

Telefon:  22 509 66 21
E-mail:
używane@nivette.pl

Specjalista ds. sprzedaży samochodów używanych
 – Leszek Dolota
Telefon: 600 454 452
e-mail: leszek.dolota@nivette.plUBEZPIECZENIA I KREDYTY

Specjalista ds. ubezpieczeń i kredytów – Krystyna Dudziak
Telefon:
22 509 66 23
e-mail:
ubezpieczenia@nivette.pl

Specjalista ds. ubezpieczeń i kredytów –
Leszek Dolota
Telefon
: 600 454 452, 22 509 66 43
e-mail:
leszek.dolota@nivette.pl


Dane dla księgowych:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 410.000,00 zł.
KRS nr 0000135322
NIP 113-15-04-167
REGON 012665084